Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quốc Toản

Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng
0981902777
cbg-thcsquoctoan@edu.viettel.vn